Motie inzake onderzoek ultra fijnstof rondom Schiphol – actief aandeel­hou­der­schap zet in op krimp van Schiphol


23 januari 2020

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake onderzoek ultra fijnstof rondom Schiphol – actief aandeelhouderschap zet in op krimp van Schiphol

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie

Overwegende dat:

- Elke Amsterdammer recht heeft op schone lucht.

- Uit onderzoek van RIVM blijkt dat de uitgevoerde studies een samenhangend beeld laten zien waaruit blijkt dat kortdurende verhogingen van UFP afkomstig van vliegverkeer de luchtwegen en de long- en hartfunctie in negatieve zin kan beïnvloeden.

- De overheid het voorzorgsprincipe zou moeten handhaven

- Vliegverkeer negatieve gevolgen heeft voor het klimaat

- Schiphol niet de banenmotor van Nederland is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- De gemeente zich als een actief aandeelhouder opstelt en inzet op krimp (dat wil zeggen vermindering van aantal vliegbewegingen) van Schiphol.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het Vaststellen van de beleidsnotitie Samen naar een Rookvrij Amsterdam (landelijke campagne tegen peuken)

Lees verder

Motie inzake Groen in de Buurt 2020 e.v. (behoud groene buurtteams Zuid)

Lees verder

    Word actief Doneer