Motie inzake de locatie van de nieuwe Meervaart (geen verdere bebouwing in de Sloterplas)


16 juni 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de locatie van de nieuwe Meervaart.

Constaterende dat:

  • er een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad lijkt te bestaan voor het bouwen van een nieuw theater in de Sloterplas.

Overwegende dat:

  • de Sloterplas, juist zonder bebouwing, dé parel van Nieuw-West is door het open karakter van het landschap;
  • de mogelijkheid om in de toekomst nog meer stukken van de iconische Sloterplas te bebouwen daarom uitgesloten zou moeten worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

geen verdere bebouwing in de Sloterplas toe te staan en dit juridisch te waarborgen in het Omgevingsplan Amsterdam.

Indiener

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, CDA, CU, DENK, PvdD, PvdO, SP, VVD

Tegen

NIDA, JA21, D66, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie inzake de locatie van de nieuwe Meervaart (geen verdere bebouwing op de oever van de Sloterplas)

Lees verder

Motie inzake onderzoek naar mogelijke tijdelijke locaties voor de nieuwe Meervaart

Lees verder

    Word actief Doneer