Motie inzake de locatie van de nieuwe Meervaart (geen verdere bebouwing in de Sloterplas)


16 juni 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de locatie van de nieuwe Meervaart.

Constaterende dat:

  • er een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad lijkt te bestaan voor het bouwen van een nieuw theater in de Sloterplas.

Overwegende dat:

  • de Sloterplas, juist zonder bebouwing, dé parel van Nieuw-West is door het open karakter van het landschap;
  • de mogelijkheid om in de toekomst nog meer stukken van de iconische Sloterplas te bebouwen daarom uitgesloten zou moeten worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

geen verdere bebouwing in de Sloterplas toe te staan en dit juridisch te waarborgen in het Omgevingsplan Amsterdam.

Indiener

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

Tegen