Motie inzake Nota Varen ((her)bereken de terug­ver­dientijd histo­risch en beeld­be­palend)


6 november 2019

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept beleidsregels voor het omzetten van exploitatie vergunningen passagiersvaart ((her)bereken de terugverdientijd historisch en beeldbepalend)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept beleidsregels voor het omzetten exploitatievergunningen passagiersvaart (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1798)

Constaterende dat:

  • In de nieuwe methode de terugverdientijd bepalend wordt voor de lengte van een vergunning;
  • Er tegenstrijdig signalen zijn over wat een reële terugverdientijd is voor historische boten;

Overwegende dat:

  • Historische schepen die actief zijn in de hospitality niet zorgen voor veel vaarbewegingen en derhalve relatief weinig drukte veroorzaken;
  • Historische schepen een aanwinst zijn voor het karakter van Amsterdam;
  • Een te korte vergunningstijd ondernemers er financieel toe kan dwingen veel vaarbewegingen te gaan maken, wat haaks staat op de uitgangspunten van het nieuwe beleid.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De terugverdientijd in de categorie historisch en beeldbepalend opnieuw te laten bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende scheepstypen en bouwjaar in het segment.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Lees onze andere moties

Motie inzake Nota Varen (behoud historische schepen)

Lees verder

Motie inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) (groene gebieden toevoegen aan de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

    Word actief Doneer