Motie inzake het inves­te­rings­be­sluit Strand­eiland (IJburg tweede fase) (groene gebieden toevoegen aan de Hoofd­groen­structuur)


6 november 2019

Motie van de leden Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) c.s. inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (groene gebieden toevoegen aan de Hoofdgroenstructuur)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) 1e fase en landmaken 2e fase (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1835)

Constaterende dat:

  • op Strandeiland parken, groenstroken en groene oevers worden aangelegd.

Overwegende dat:

  • er in de gemeenteraad de wens heerst om de Hoofdgroenstructuur uit te breiden;
  • voor het garanderen van de ecologische kwaliteit en het behoud van het groen op Strandeiland het aan te bevelen is om delen van dit nieuwe eiland aan te wijzen als Hoofdgroenstructuur.
  • een onderzoek te starten naar uitbreiding van de Hoofdgroenstructuur met de groengebieden van Strandeiland in het kader van de actualisatie van de Hoofdgroenstructuur;
  • hierbij te onderzoeken welk groentype de gebieden krijgen en advies te vragen aan de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

deze extra stukken Hoofdgroenstructuur zo mogelijk bij het vaststellen
van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan toe te voegen aan de
Hoofdgroenstructuur.

De leden van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa

D.T. Boomsma
S.H. Simons
W. van Soest
D.G.M. Ceder


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

D66, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Nota Varen ((her)bereken de terugverdientijd historisch en beeldbepalend)

Lees verder

Motie inzake het investeringsbesluit Strandeiland (IJburg tweede fase) (Natuurvriendelijke Oevers)

Lees verder

    Word actief Doneer