Motie inzake Nota Varen (behoud histo­rische schepen)


6 november 2019

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept beleidsregels voor het omzetten van exploitatie vergunningen passagiersvaart (behoud historische schepen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept beleidsregels voor het omzetten exploitatievergunningen passagiersvaart (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1798)

Constaterende dat:

  • Door de nieuwe methode van toewijzen reders een vaste vergunning gaan verliezen;
  • Een zeer groot aantal reders zich gezamenlijk tegen dit plan hebben uitgesproken;
  • Er meer historische schepen zijn dan als uitgangspunt was aangenomen;
  • Historische schepen met de vaak daarbij horende hospitality niet zorgen voor de overlast;

Overwegende dat:

  • De relatie tussen overlast en de passagiersvaart niet is aangetoond;
  • Historische schepen die actief zijn in de hospitality niet zorgen voor veel vaarbewegingen en derhalve relatief weinig drukte veroorzaken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het vergunningenplafond met 50 te verhogen en deze toe te kennen aan de groep beeldbepalende en historische schepen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1