Motie inzake “Bos in de duinen” (dood hout doet leven)


6 november 2019

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake “Bos in de duinen” (dood hout doet leven)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie

Constaterende dat:

  • De WUR waarschuwt voor de achteruitgang van de insecten in Nederland;
  • Het aantal insecten in Nederland sinds 1995 tussen de 40% en 60% is afgenomen;
  • Alterra en de WUR[1] constateren dat minimaal 20m3 tot wel 70m3 dood hout per HA bos nodig is voor een goede biodiversiteitsontwikkeling;
  • Dat er in het plan “Bos in Duinen” geen m3 waarden voor dood hout zijn opgenomen;

Overwegende dat:

  • Door de bouw van biomassacentrales een enorme vraag naar hout is ontstaan;
  • Het behoud van insecten essentieel is voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In elk werkplan een doelstelling voor het aantal m3 dood hout per HA een verplicht onderdeel te maken

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren

[1]Alterra Rapport 1320


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Begroting 2020 (eerste seinen op rood, derhalve bezuinigen i.p.v. lastenverzwaring)

Lees verder

Motie inzake Nota Varen (behoud historische schepen)

Lees verder

    Word actief Doneer