Motie inzake Nieuw Amsterdams Klimaat, Route­kaart Amsterdam (wat kost de “tijde­lijke” biomassa centrale AEB)


22 april 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam (wat kost de “tijdelijke” biomassa centrale AEB)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam.

Constaterende dat:
-Biomassa door een rekentruc als CO2 neutraal wordt bestempeld.
-De werkelijkheid is dat er meer CO2 wordt uitgestoten dan door bomen worden gecompenseerd.
-Hierdoor een enorme CO2 schuld wordt opgebouwd, ecologische systemen worden verwoest.
-Zelfs al zouden alle centrales op takjes en snoeihout branden, draagt het bij aan ecologische vernietiging aangezien dood hout in een bos hoort.
-In Nederland structureel tekort is aan dood hout in bossen.

Overwegende dat:
-Het college van het gas af wil echter willens en wetens geld blijft steken in biomassa centrales als transitie brandstof
-Aangeeft de biomassa centrale over een 15 jaar niet meer te willen gebruiken.
-De investeringen nu in de biomassa centrale beter in echte duurzame energie te stoppen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Alle kosten te laten zien van de (af)bouw van de biomassa centrale van het AEB en deze voor te leggen aan de raad inclusief financieringsplan van deze centrale.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, CU, VVD, DENK, FvD, CDA, LCF

Tegen

GroenLinks, D66, SP, PvdA, BIJ1

Lees onze andere moties

Motie inzake Nieuw Amsterdams klimaat, Routekaart Amsterdam (beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald – sloop de biomassa centrale)

Lees verder

Motie inzake Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam (bereken de werkelijk CO2 besparing door biomassa in de Routekaart)

Lees verder

    Word actief Doneer