Motie inzake Nieuw Amsterdams Klimaat, Route­kaart Amsterdam (bereken de werkelijk CO2 besparing door biomassa in de Route­kaart)


22 april 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam (bereken de werkelijk CO2 besparing door biomassa in de Routekaart)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam.

Constaterende dat:
-Biomassa door een rekentruc als CO2 neutraal wordt bestempeld.
-De werkelijkheid is dat er meer CO2 wordt uitgestoten dan door bomen worden gecompenseerd.
-Hierdoor een enorme CO2 schuld wordt opgebouwd, ecologische systemen worden verwoest.
-Zelfs al zouden alle centrales op takjes en snoeihout branden, draagt het bij aan ecologische vernietiging aangezien dood hout in een bos hoort.
-In Nederland structureel tekort is aan dood hout in bossen.

Overwegende dat:
-Het college van het gas af wil echter willens en wetens geld blijft steken in biomassacentrales. Die een ecologische ramp veroorzaken en juist de CO2 uitstoot versnelt.
-Indien de theorie van compensatie van CO2 door aanplanten van bomen klopt het 70 jaar duurt voordat dat volledig is bereikt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
De berekeningen van de routekaart opnieuw te doen en slechts 1/70 per jaar van de CO2 besparing dan ook daadwerkelijk te tellen. En deze doorrekening wat dit betekent voor de routekaart aan de raad voor te leggen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, CU, DENK, FvD, CDA, LCF

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Lees onze andere moties

Motie inzake Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam (wat kost de “tijdelijke” biomassa centrale AEB)

Lees verder

Motie inzake een tijdelijk sportpark ten behoeve van gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern Zuid (geen bomenkap voor tijdelijk sportveld)

Lees verder

    Word actief Doneer