Motie inzake middelen vrijmaken voor huis­dierhulp aan stads­pas­houders


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • er energiearmoede optreedt bij steeds meer Amsterdamse huishoudens;
  • Amsterdammers met een stadspas het financieel nog zwaarder krijgen deze winter;

Overwegende dat:

  • de gemeente een uitgebreid pakket aan hulpmaatregelen voor Amsterdamse minima heeft aangekondigd;
  • er ook veel Amsterdamse minima zijn die extra (financiële) hulp nodig gaan hebben deze winter bij de zorg voor hun huisdier(en);
  • de gemeente wil voorkomen dat Amsterdammers afstand moeten doen van den huisdier(en) waar zij zorg voor dragen uit financiële nood, zowel vanuit menselijk als vanuit dierlijk oogpunt;
  • het de gemeente bovendien veel geld kost als Amsterdammers die het financieel moeilijk krijgen noodgedwongen afstand doen van de huisdieren waar zij zorg voor dragen.
  • opvangcentra in onze stad te maken kunnen krijgen met een té grote instroom van dieren die niet langer bij hun baasje kunnen blijven met alle problemen van dien voor de centra.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

middelen vrij te maken in de begroting om hulp te bieden aan Amsterdammers met een stadspas die zorg dragen voor een huisdier/huisdieren en het deze winter financieel moeilijk gaan krijgen.

Indiener,

J.M. Krom (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

DENK, BIJ1, PvdD

Tegen

Lijst Kabamba, VOLT, JA21, CDA, FvD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, VVD