Motie inzake hitteplan voor dieren


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • hitte een toenemend probleem wordt in Amsterdam ten gevolge van klimaatverandering;
  • dit college de problemen van klimaatverandering erkent en stappen neemt om de stad toekomstbestendiger te maken.

Overwegende dat:

  • hitte voor Amsterdammers, en specifiek voor kwetsbare Amsterdammers, gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen;
  • dieren in Amsterdam zich minder goed zelf kunnen wapenen tegen de hitte en daarvoor overgeleverd zijn aan de mensen die zorg voor hen dragen;
  • het belangrijk is om mensen die zorgdragen voor dieren tijdens een hittegolf erop te wijzen dat zij bijvoorbeeld een hond niet naast de fiets moeten laten rennen, dieren niet moeten achterlaten in de auto en moeten oppassen met pootjes op hete straatoppervlakten;
  • het LICG bijvoorbeeld al een overzicht met hittemaatregelen voor huisdieren op de website heeft staan;[1]
  • er in de gemeente Amsterdam ook verschillende organisaties zijn die de zorg dragen voor dieren, zoals een dierentuin en (kinder-)boerderijen, waarbij het belangrijk is dat de dieren niet onnodig hoeven lijden onder een hittegolf.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

een hitteplan op te stellen voor dieren en de strekking ervan duidelijk te communiceren naar Amsterdammers en instanties die de zorg dragen voor dieren.

Indiener,

J.M. Krom (Partij voor de Dieren)


[1] https://www.licg.nl/dier-en-wa....


Status

Aangenomen

Voor

Lijst Kabamba, VOLT, DENK, BIJ1, PvdA, GroenLinks, SP, D66, VVD, PvdD

Tegen

JA21, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake middelen vrijmaken voor huisdierhulp aan stadspashouders

Lees verder

Motie inzake dierenwelzijnstoets bij gemeentelijk beleid

Lees verder

    Word actief Doneer