Motie inzake meer balans voor het Gaas­perpark en Gaas­perplas


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het evenementenbeleid en de stadsdeeladviezen

Overwegende dat:

- Het DB van Zuidoost en de stadsdeelcommissie aangeven dat door het aantal grote evenementen de druk op het Gaasperpark en dan in het bijzonder de noordoever van de Gaasperplas te groot wordt;

- Grote evenementen een grote belasting op het groengebied en de recreatieve waarde van het gebied met zich meebrengen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- De mogelijkheid tot het organiseren van een groot evenement in het Gaasperpark aan de noordoever van de Gaasperplas terug te brengen van twee naar één;

- De locatieprofielen nog voor de zomer van 2022 op deze wijze aan te passen.

Indieners,

E.A. Flentge

A.L. Bakker

T. Kuiper


Status

Verworpen

Voor

DSA, PvdD, CU, PvdO, SP, DENK, FvD, CDA

Tegen

JA21, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Lees onze andere moties

Motie inzake meer balans voor het Westerpark, terug naar 100 evenementdagen

Lees verder

Motie inzake lagere geluidsnorm NDSM

Lees verder

    Word actief Doneer