Motie inzake lagere geluidsnorm NDSM


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het evenementenbeleid en de stadsdeeladviezen

Overwegende dat:

- In Amsterdam Noord de geluidsnorm op de gevel (85DbC) rond de NDSM als te hoog wordt gezien;

Constaterende dat:

- Het een gebied is dat grenst aan het water en dat geluidsrijke evenementen in de nabije toekomst tot overlast gaan leiden;

- Er in Noord een wens is om naar een andere programmering te gaan, met meer kleinschalige evenementen en verbinding met de buurt,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- De geluidsnorm op de gevel terug te brengen tot onder de 85 DbC,

- De locatieprofielen nog voor de zomer van 2022 op die wijze aan te passen.

Indieners,

E.A. Flentge
A.L. Bakker
T. Kuiper


Status

Verworpen

Voor

DSA, PvdD, CU, PvdO, SP, DENK, CDA

Tegen

JA21, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, BIJ1, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake meer balans voor het Gaasperpark en Gaasperplas

Lees verder

Motie inzake een Nieuwe kans voor een overstapaanvraag te doen onder de overstapvoorwaarden van 2019 (herstel voor latere overstappers)

Lees verder

    Word actief Doneer