Motie inzake Kwali­teits­impuls Groen (visvrien­de­lijke wateren)


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het instemmen met de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (visvriendelijke wateren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1436).

Constaterende dat het college met deze voordracht wil investeren in de onderwaterjacht, namelijk door vissteigers aan te leggen en aan een zonneweide de functie vissen toe te schrijven;

Overwegende dat de herinrichting van parken een mooie gelegenheid biedt om gebieden om te dopen tot visreservaten waar vissen niet het risico lopen om in een haak te happen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Te onderzoeken welke gebieden omgedoopt kunnen worden tot visreservaten waar niet gevist mag worden en hierbij specifiek de mogelijkheden bij de herinrichting van de parken te betrekken.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement inzake Kwaliteitsimpuls Groen (Sloterplas wordt visreservaat)

Lees verder

Motie inzake Kwaliteitsimpuls Groen (geen invloed van evenementenbedrijven)

Lees verder

    Word actief Doneer