Motie inzake Kwali­teits­impuls Groen (geen invloed van evene­men­ten­be­drijven)


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het instemmen met de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (geen invloed van evenementenbedrijven)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1436).

Constaterende dat een evenementenorganisator invloed heeft gehad op de ontwikkelingen in het Martin Luther Kingpark: De wensen van de organisatie van de Parade heeft de ontwikkelingen aan de oostkant bespoedigd.” (p. 6 voorliggende raadsvoordracht);

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In de toekomst nooit meer (vertegenwoordigers van) evenementenbedrijven te betrekken bij de ontwikkelingen van een stadspark of ander groengebied.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA, CU

Lees onze andere moties

Motie inzake Kwaliteitsimpuls Groen (visvriendelijke wateren)

Lees verder

Amendement inzake Kwaliteitsimpuls Groen (niet investeren in evenementen in de parken)

Lees verder

    Word actief Doneer