Motie inzake het voorkomen van gezond­heids­schade door wind­tur­bines nabij woningen


21 april 2021

De raad,

Gehoord de discussie over gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0.

Overwegende dat:

– bestaande onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van windturbines nabij woningen niet goed van toepassing zijn op de Amsterdamse zoekgebieden, en onvoldoende inzicht in de risico’s bieden, omdat ze zijn gebaseerd op onderzoeken in dunbevolkte gebieden, met windturbines met een maximale tiphoogte van 120 meter, die op meer dan 500 meter staan van woningen;

– in deze bestaande onderzoeken nog geen aandacht is uitgegaan naar het bestuderen van negatieve gezondheidseffecten specifiek bij kinderen, die opgroeien in de buurt van windturbines;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– het RIVM te verzoeken om een onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s van windturbines van het type en formaat en op de afstand van gevoelige bestemmingen zoals die zijn toegestaan in de aangepaste zoekgebieden in Amsterdam;

– het RIVM te verzoeken daarbij specifiek aandacht te besteden aan de gezondheidsrisico’s voor kinderen;

– de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten alvorens de (eventuele) zoekgebieden aan te wijzen zodat de conclusies kunnen worden meegewogen.

De leden van de gemeenteraad

D. T. Boomsma

D.G.M. de Grave-Verkerk

K.M. Kreuger

W. van Soest

S.Y. Khan

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie inzake het Social Pact Zuidoost onderdeel maken van de Alliantie Masterplan Zuidoost

Lees verder

Motie Geen projectgebonden herplantfondsen meer instellen als het bomenbestand daardoor krimpt (Elzenhagen Zuid)

Lees verder

    Word actief Doneer