Motie inzake het Vesti­gings­beleid Data­centers gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal (water­ver­bruik)


17 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

gehoord de beraadslaging over het Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1544).

constaterende dat:

  • datacenters grote hoeveelheden water nodig hebben om hun installaties van koeling te voorzien;
  • in het Vestigingsbeleid Datacenters geen harde eisen opgenomen staan over de hoeveelheid (drink)water waar datacenters gebruik van mogen maken.

overwegende dat:

  • schoon drinkwater een absolute levensvoorwaarde is voor mens, dier en natuur;
  • toenemende droogte en hitte (als gevolg van klimaatverandering) al reeds een gevaar vormt voor de hoeveelheid schoon drinkwater.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • het onder geen enkel beding toe te staan dat datacenters gebruikmaken van schoon drinkwater voor het koelen van hun installaties;
  • in gesprek te gaan met de sector over het gebruik van alternatieve waterbronnen voor bestaande datacenters en de raad over deze alternatieve waterbronnen te informeren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, Onafhankelijke Raadsfractie, CDA, PvdO, BIJ1

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, CU, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal (stoppen met het faciliteren van de uitbreiding van datacenters in Amsterdam)

Lees verder

Motie inzake het uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025 (actieplan afbouwen afvalverbranding)

Lees verder

    Word actief Doneer