Motie inzake het Vesti­gings­beleid Data­centers gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal (stoppen met het faci­li­teren van de uitbreiding van data­centers in Amsterdam)


17 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

gehoord de beraadslaging over het Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1544).

constaterende dat:

 • het college, in de beantwoording van schriftelijke vragen op 8 december 2020 (nummer 1606), zelf aangeeft het faciliteren van de groei van datacenters niet als vanzelfsprekend te zien;
 • datacenters een grote hoeveelheden stroom en water nodig hebben;
 • stroom en water ook nodig is voor Amsterdamse huishoudens en bestaande bedrijven.

overwegende dat:

 • de nadelen van uitbreiding van datacenters zwaarder wegen dan eventuele voordelen;
 • er geen zwaarwegende reden is dat Amsterdam deze groei per se binnen haar eigen gemeentegrenzen moet faciliteren;
 • efficiëntie, innovatie en zuiniger omgaan met de bestaande capaciteit een betere oplossing is dan het bouwen van extra datacenters;
 • een oneindige economische groei niet mogelijk is op een planeet met een eindige hoeveelheid grondstoffen;
 • de groei van datacenters zodoende niet past in het principe van een Donut-economie.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • nieuwe vergunningaanvragen voor het bouwen van datacenters af te wijzen;
 • dit te melden binnen de MRA;
 • in gesprek te gaan met de sector over de mogelijkheden voor energiebesparing en efficiëntie bij reeds gerealiseerde datacenters.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, DENK, Onafhankelijke Raadsfractie, PvdO, Bij1

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CU, CDA, FvD