Motie inzake het vast­stellen van de Nota Varen Deel 2 (geen vignet voor de Staande Mast Route)


19 mei 2020

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het vaststellen van de Nota Varen Deel 2 (geen vignet voor de Staande Mast Route)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie inzake het vaststellen van de Nota Varen Deel 2 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 516).

Constaterende dat:

  • in de Nota Varen Deel 2 een nieuw vignet wordt geïntroduceerd, namelijk het witte vignet dat geldt voor passanten (ook als ze niet aanmeren);
  • de Staande Mast Route een doorvaart route is waarbij schepen van het zuiden naar het IJ willen doorvaren (Nieuwe Meer – IJ);
  • deze schepen helemaal niet naar Amsterdam gaan of willen aanmeren, echter deze route moeten nemen vanwege de ligging van Amsterdam ten opzichte van het IJ en het Markermeer.
  • schepen in 30 minuten door Amsterdam heen varen via de Staande Mast Route.
  • het vignet tegen de kostprijs wordt aangeboden en geen enkel extra geld oplevert voor de stad, echter wel extra bureaucratie.
  • om voor schepen die enkel gebruik maken van de Staande Mast Route geen vignet in te voeren.

Overwegende dat:

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (voorkomen van de terugkeer van overlastgevend toerisme na de coronacrisis).

Lees verder

Motie inzake een uitvoeringskrediet voor de herinrichting van het Waterlooplein (red de iep met grote heksenbezem)

Lees verder

    Word actief Doneer