Motie inzake het vast­stellen van de Nota Varen Deel 2 (geen vignet voor de Staande Mast Route)


19 mei 2020

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het vaststellen van de Nota Varen Deel 2 (geen vignet voor de Staande Mast Route)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie inzake het vaststellen van de Nota Varen Deel 2 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 516).

Constaterende dat:

  • in de Nota Varen Deel 2 een nieuw vignet wordt geïntroduceerd, namelijk het witte vignet dat geldt voor passanten (ook als ze niet aanmeren);
  • de Staande Mast Route een doorvaart route is waarbij schepen van het zuiden naar het IJ willen doorvaren (Nieuwe Meer – IJ);
  • deze schepen helemaal niet naar Amsterdam gaan of willen aanmeren, echter deze route moeten nemen vanwege de ligging van Amsterdam ten opzichte van het IJ en het Markermeer.
  • schepen in 30 minuten door Amsterdam heen varen via de Staande Mast Route.
  • het vignet tegen de kostprijs wordt aangeboden en geen enkel extra geld oplevert voor de stad, echter wel extra bureaucratie.
  • om voor schepen die enkel gebruik maken van de Staande Mast Route geen vignet in te voeren.

Overwegende dat:

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, Bij1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA