Motie inzake een uitvoe­rings­krediet voor de herin­richting van het Water­looplein (red de iep met grote heksen­bezem)


19 mei 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake een uitvoeringskrediet voor de herinrichting van het Waterlooplein (red de iep met grote heksenbezem)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over een uitvoeringskrediet voor de herinrichting van het Waterlooplein (Gemeenteblad afd. 1, nr. 517)

Constaterende dat:

- vanwege de herinrichting de bomen op het Waterlooplein gekapt worden;

- op het Waterlooplein gezonde grote bomen staan, waarbij ook een iep met een unieke heksenbezem.

Overwegende dat:

- gezonde bomen niet gekapt zouden moeten worden;

- onlangs het college bij monde van wethouder Ivens heeft aangegeven Amsterdam radicaal te willen vergroenen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. de iep met de unieke heksenbezem te sparen door deze te verplaatsen naar een andere locatie in Amsterdam;

2. de kosten uit het herinrichtingsbudget te halen en indien dat hierdoor niet voldoende blijkt terug te komen bij de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, FvD, CDA

Tegen

VVD