Motie inzake het vast­stellen van 36 bedrijfs­in­ves­te­ring­zones veror­de­ningen (biolo­gisch groen in de straten).


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het vaststellen van 36 bedrijfsinvesteringzones verordeningen (biologisch groen in de straten).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van 36 bedrijfsinvesteringzones verordeningen. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1428),

Constaterende dat Amsterdam momenteel 66 bedrijveninvesteringszones kent;

Constaterende dat in veel van de voorliggende 36 meerjarige plannen als doelstelling wordt beschreven om het gebied te vergroenen, bijvoorbeeld door gevelplanten of hanging baskets;

Overwegende dat niet-biologische planten chemische bestrijdingsmiddelen kunnen bevatten die dodelijk zijn voor insecten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de mogelijkheden te verkennen om de besturen van bedrijveninvesteringszones te stimuleren voor biologische planten te kiezen bij het vergroenen van de omgeving.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de biologische boerderij De Boterbloem (onmiddellijke staking werkzaamheden)

Lees verder

Motie inzake de concept Investeringsnota Deelplan 1 Verdi

Lees verder

    Word actief Doneer