Motie inzake het uiten van wensen en beden­kingen over de Route­kaart Amsterdam Klimaat­neu­traal 2050 (betrekken van voed­sel­pro­ductie en consumptie in de route­kaart)


14 februari 2019

Motie van de leden van Lammeren (Partij voor de Dieren) en Ceder (CU) inzake het uiten van wensen en bedenkingen over de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 (betrekken van voedselproductie en consumptie in de routekaart).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie uiten van wensen en bedenkingen over de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050.

Overwegende dat:

  • voedselproductie een enorme wissel trekt op het CO2 budget;
  • een afname van de productie van dierlijke eiwitten een van de beste wapens is tegen klimaatverandering en het terugdringen van CO2.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


voedselproductie en -consumptie en mogelijke maatregelen mee te nemen in de routekaart Amsterdam klimaatneutraal 2050

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

D. Ceder (CU)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, FvD, CDA