Motie inzake het bestem­mingsplan Amstel­kwartier tweede fase West­strook Zuid e.o. (alle gekapte bomen herplanten in het gebied)


14 februari 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake het bestemmingsplan Amstelkwartier tweede fase Weststrook Zuid e.o. (alle gekapte bomen herplanten in het gebied)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Amstelkwartier tweede fase Weststrook Zuid e.o. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 116).

Constaterende dat:

  • in het hele Amstelkwartier tweede fase zo’n 125 bomen gekapt zullen worden;
  • het niet duidelijk is hoe de compensatie van al deze bomen plaats vindt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

alle bomen in hetzelfde gebied te herplanten.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA