Motie inzake het tekort van poli­tie­ca­pa­citeit (kosten afwen­telen op orga­ni­sa­toren)


15 maart 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over inzake de actualiteit inzake het tekort van politiecapaciteit (Gemeenteblad afd. 1, nr. 190);

Overwegende dat:

er zorgen zijn over de capaciteit bij de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie in Amsterdam;
het afwentelen van gemaakte kosten aan de organisaties van voetbalwedstrijden kan bijdragen aan het borgen van de veiligheid in Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken hoe politiecapaciteit en/of kosten bij voetbalwedstrijden kunnen worden afgewenteld op de organisatoren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen