Motie inzake het tekort van poli­tie­ca­pa­citeit (kosten afwen­telen op orga­ni­sa­toren)


15 maart 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over inzake de actualiteit inzake het tekort van politiecapaciteit (Gemeenteblad afd. 1, nr. 190);

Overwegende dat:

er zorgen zijn over de capaciteit bij de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie in Amsterdam;
het afwentelen van gemaakte kosten aan de organisaties van voetbalwedstrijden kan bijdragen aan het borgen van de veiligheid in Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken hoe politiecapaciteit en/of kosten bij voetbalwedstrijden kunnen worden afgewenteld op de organisatoren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Onderzoek investeringen fossiele energie (fonds voor duurzame energie)

Lees verder

Beleid voor de vaststelling van het canonpercentage bij bestaande erfpachtrechten (ondergrens van 1,94 procent voor woningeigenaren)

Lees verder

    Word actief Doneer