Motie inzake het Stra­te­gisch Huis­ves­tingsplan Sport (huidige natuur­gras­velden niet vervangen door kunst­gras­velden)


24 januari 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (huidige natuurgrasvelden niet vervangen door kunstgrasvelden)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Strategisch Huisvestingsplan Sport (SHP-Sport) Nr. BD 2018-013793.

Constaterende dat:

  • in het SHP-Sport staat dat de natuurgrasvelden in bijna alle sportparken in de stad worden vervangen door kunstgras.

Overwegende dat:

  • een echt grasveld water absorbeert, CO2 vastlegt in de bodem en zuurstof in de lucht brengt;
  • er sportclubs zijn die hun natuurgrasvelden willen behouden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de huidige natuurgrasvelden niet te vervangen door kunstgrasvelden en de mogelijkheden te onderzoeken om sportvelden aan te leggen in transformatiegebieden.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (geen kunstgrasvelden aanleggen in de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Motie inzake het moderniseren van ‘Scanstraat WPI’ (procesverslag over toekomstige besluitvorming omtrent technologische voorzieningen en reorganisaties).

Lees verder

    Word actief Doneer