Motie inzake het Stra­te­gisch Huis­ves­tingsplan Sport (geen kunst­gras­velden aanleggen in de Hoofd­groen­structuur)


24 januari 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (geen kunstgrasvelden aanleggen in de Hoofdgroenstructuur)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Strategisch Huisvestingsplan Sport (SHP-Sport) Nr. BD 2018-013793.

Constaterende dat:

  • in het SHP-Sport staat dat de natuurgrasvelden in bijna alle sportparken in de stad worden vervangen door kunstgras;
  • veel sportparken in de Hoofdgroenstructuur liggen;
  • sportparken als groentype binnen de Hoofdgroenstructuur worden gezien.

Overwegende dat:

  • natuurgras water absorbeert, CO2 vastlegt in de bodem, zuurstof in de lucht brengt en het hitte-eilanden in stedelijke omgeving tegengaat;
  • de gemeente Amsterdam de Hoofgroenstructuur heeft ontworpen om groene gebieden te borgen ter verbetering van het leefklimaat, de luchtkwaliteit en de waterhuishouding, de biodiversiteit, groene recreatie en de voedselproductie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

geen kunstgrasvelden aan te leggen in de Hoofdgroenstructuur.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (duidelijkheid over de afvalverwerking en recycling van kunstgrasmatten)

Lees verder

Motie inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (huidige natuurgrasvelden niet vervangen door kunstgrasvelden)

Lees verder

    Word actief Doneer