Motie inzake het Stra­te­gisch Huis­ves­tingsplan Sport (duide­lijkheid over de afval­ver­werking en recycling van kunst­gras­matten)


24 januari 2019

Onderwerp

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (duidelijkheid over de afvalverwerking en recycling van kunstgrasmatten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Strategisch Huisvestingsplan Sport (SHP-Sport) Nr. BD 2018-013793.

Constaterende dat:

  • de gemeente Amsterdam het recyclingproces van de door haar afgedankte kunstgrasmatten niet volledig monitort.

Overwegende dat:

  • uit de aflevering van Zembla over de “Kunstgrasberg” blijkt dat de recycling van afgedankte kunstgrasmatten niet op een adequate manier plaatsvindt bij de in de documentaire vermelde afvalrecyclingbedrijven;
  • de afgedankte Amsterdamse kunstgrasmatten naar één van de bedrijven gaan die in de documentaire uitgelicht worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

geen nieuwe kunstgrasvelden te realiseren totdat goede afvalverwerking en recycling van versleten kunstgrasmatten gegarandeerd kan worden.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (geen extra sportvelden in het Diemerpark).

Lees verder

Motie inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (geen kunstgrasvelden aanleggen in de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

    Word actief Doneer