Motie inzake sjoe­mel­groen in het Hamerkwartier


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Investeringsnota Hamerkwartier, het Beeldkwaliteitsplan Hamerkwartier en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet

Constaterende dat:

- de groennorm in het Hamergebied alleen gehaald gaat worden doordat 40% van het groen ingevuld gaat worden op daken en gevels;

- de groennorm in het Hamergebied bovendien alleen gehaald gaat worden doordat er alvast groen meegeteld wordt in de Johan van Hasseltzone, waar nog helemaal geen concrete plannen voor zijn.

Overwegende dat:

- toegankelijk groen van essentieel belang is voor de leefbaarheid van de buurten;

- er niet voor niets een groennorm is opgesteld;

- groen op daken en gevels erg waardevol is voor de klimaatadaptatie, maar niet beschouwd kunnen worden als volwaardige en toegankelijke groenvoorzieningen voor bewoners;

- de druk op de groene gebieden buiten het plangebied onverantwoordelijk toeneemt als er onvoldoende groenvoorzieningen zijn binnen het plangebied;

- er simpelweg niet gesjoemeld zou moeten worden met essentiƫle voorzieningen voor bewoners zoals groenvoorzieningen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

niet te sjoemelen met het groen in het Hamerkwartier en de groennorm binnen het projectgebied te behalen zonder dat het groen op daken/gevels wordt meegerekend

Indieners
J.F. Bloemberg-Issa
T. Kuiper
W. van Soest
J.A. Veldhuyzen


Status

Verworpen

Voor

DSA, NIDA, lid Kreuger, PvdD, CU, PvdO, Bij1, DENK, CDA

Tegen

lid Nanninga, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA