Motie inzake het opnemen van de resul­taat­af­spraken die zijn gemaakt met Artis in de subsi­die­ver­lening (Stoppen het uitbroeden van kuikens als voer voor de roof­dieren).


10 oktober 2018

Motie van het raadslid A. L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 800) (Stoppen het uitbroeden van kuikens als voer voor de roofdieren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 800).

Constaterende dat:

  • - Artis met een machine kuikens uitbroedt om ze daarna te voeren aan de roofdieren;
  • - Artis dit educatief vindt voor kinderen.

Overwegende dat:

  • - Het kinderen geen respect met dieren bijbrengt door middels een attractie te doen alsof het normaal is om kuikens met een machine te laten uitbroeden en ze daarna te voeren aan de roofdieren;
  • - Er al meer dan 30 miljoen ongewenste hanenkuikens uit de vleesindustrie vergast of versnipperd worden en het dus niet nodig is dat Artis nog meer kuikens geboren laat worden voor roofdierenvoer.
  • - Artis subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - Bij Artis aan te dringen op het stoppen met uitbroeden van kuikens met de broedmachine.

Het lid van de gemeenteraad,

A. L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, FvD, DENK

Tegen

overigepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening.(Stoppen met fokprogramma’s in Artis)

Lees verder

Motie inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 – Weghalen hek op natuurbrug bij AWD

Lees verder

    Word actief Doneer