Motie inzake het opnemen van de resul­taat­af­spraken die zijn gemaakt met Artis in de subsi­die­ver­lening.(Stoppen met fokpro­gramma’s in Artis)


10 oktober 2018

Motie van het raadslid A. L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 800) (Stoppen met fokprogramma’s in Artis)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 800).

Constaterende dat:

  • - Artis met dieren fokt in het kader van Europese fokprogramma’s voor zeldzame diersoorten;

Overwegende dat:

  • - Het probleem van uitstervende diersoorten bij de oorzaak moet worden aangepakt, namelijk door dieren en hun natuurlijke habitat te beschermen;
  • - Europese fokprogramma’s in de praktijk nauwelijks succesvol zijn;
  • - Het onethisch is om dieren te fokken om tentoon te kunnen blijven stellen voor mensen in een dierentuin;
  • - Artis subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - Bij Artis aan te dringen op het stoppen met fokprogramma’s in Artis.

Het lid van de gemeenteraad,

A. L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1

Tegen

overigepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Plan om Artis te transformeren)

Lees verder

Motie inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening (Stoppen het uitbroeden van kuikens als voer voor de roofdieren).

Lees verder

    Word actief Doneer