Motie inzake het Kennis­nemen van Beheer damherten Amster­damse Water­lei­ding­duinen, rapportage 2017-2018 – Weghalen hek op natuurbrug bij AWD


11 oktober 2018

Motie van het raadslid JFW van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 – Weghalen hek op natuurbrug bij AWD

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over rapportage 2017-2018 beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen

Constaterende dat:

  • Er een natuurbrug is die de AWD en Nationaal Park Zuid-Kennemerland verbindt
  • Deze bedoeld is om de natuurgebieden en dus leefgebied te verbinden en uit te breiden
  • Er een hek staat op deze Natuurbrug waardoor de brug geen functie heeft
  • Aan beide zijde damherten zich ophouden die naar elkaar toe willen

Overwegende dat:

  • De natuurbrug is aangelegd met als doel de natuurgebieden te verbinden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - Zo snel mogelijk in overleg te treden met relevante partijen om het hek op de natuurbrug te verwijderen.
  • - Hierbij te streven om het hek te verwijderen voor de opening van het jachtseizoen op 1 november.

Het lid van de gemeenteraad,

J.f.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, DENK, FvD, VVD, PvdD

Tegen

overigepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening (Stoppen het uitbroeden van kuikens als voer voor de roofdieren).

Lees verder

Motie inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (stoppen met actief beheer damherten in de AWD)

Lees verder

    Word actief Doneer