Motie inzake het Kennis­nemen van Beheer damherten Amster­damse Water­lei­ding­duinen, rapportage 2017-2018 – Weghalen hek op natuurbrug bij AWD


11 oktober 2018

Motie van het raadslid JFW van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 – Weghalen hek op natuurbrug bij AWD

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over rapportage 2017-2018 beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen

Constaterende dat:

  • Er een natuurbrug is die de AWD en Nationaal Park Zuid-Kennemerland verbindt
  • Deze bedoeld is om de natuurgebieden en dus leefgebied te verbinden en uit te breiden
  • Er een hek staat op deze Natuurbrug waardoor de brug geen functie heeft
  • Aan beide zijde damherten zich ophouden die naar elkaar toe willen

Overwegende dat:

  • De natuurbrug is aangelegd met als doel de natuurgebieden te verbinden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - Zo snel mogelijk in overleg te treden met relevante partijen om het hek op de natuurbrug te verwijderen.
  • - Hierbij te streven om het hek te verwijderen voor de opening van het jachtseizoen op 1 november.

Het lid van de gemeenteraad,

J.f.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Bij1, DENK, FvD, VVD, PvdD

Tegen

overigepartijen