Motie inzake het opnemen van de resul­taat­af­spraken die zijn gemaakt met Artis in de subsi­die­ver­lening. (Plan om Artis te trans­for­meren)


10 oktober 2018

Motie van het raadslid A. L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 800) (Plan om Artis te transformeren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 800).

Constaterende dat:

  • - Artis dieren in gevangenschap houdt om tentoon te stellen aan mensen;

Overwegende dat:

  • - Het in gevangenschap houden van dieren voor de tentoonstelling aan mensen onethisch is;
  • - Artis subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - Bij Artis aan te dringen op het spoedig maken van een stappenplan om Artis om te vormen naar een museaal en educatief park zonder tentoongestelde dieren, met een (tijdelijke) opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.
  • - Artis te vragen om in dit stappenplan in ieder geval zorgvuldig te rapporteren over de invulling van een uitsterfbeleid en/of het overplaatsen van dieren naar een geschiktere leefomgeving naargelang wat in het belang is van de verschillende dieren;

Het lid van de gemeenteraad,

A. L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1

Tegen

overigepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Plan om te stoppen met het houden van bepaalde dieren in Artis die een veel groter territorium nodig hebben)

Lees verder

Motie inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening.(Stoppen met fokprogramma’s in Artis)

Lees verder

    Word actief Doneer