Motie inzake het opnemen van de resul­taat­af­spraken die zijn gemaakt met Artis in de subsi­die­ver­lening. (Plan om te stoppen met het houden van bepaalde dieren in Artis die een veel groter terri­torium nodig hebben)


10 oktober 2018

Motie van het raadslid A. L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 800) (Plan om te stoppen met het houden van bepaalde dieren in Artis die een veel groter territorium nodig hebben)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 800).

Constaterende dat:

  • - Artis dierensoorten houdt die veel meer ruimte nodig hebben om hun natuurlijke gedrag te kunnen uiten;
  • - Het niet in het belang van deze dieren is om in een te kleine leefruimte in gevangenschap te verblijven;

Overwegende dat:

  • - De gemeente Amsterdam ernaar streeft om het dierenwelzijn in de stad te vergroten;
  • - Artis subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - Bij Artis aan te dringen op het spoedig maken van een plan om te stoppen met het houden van dieren in Artis die een veel groter territorium nodig hebben, zoals leeuwen.

Het lid van de gemeenteraad,

A. L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, BIJ1, DENK

Tegen

overigepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake omgevingsvergunning voor het project TT Vasumweg (luchtkwaliteit)

Lees verder

Motie inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Plan om Artis te transformeren)

Lees verder

    Word actief Doneer