Motie inzake omge­vings­ver­gunning voor het project TT Vasumweg (lucht­kwa­liteit)


19 september 2018

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project TT Vasumweg (luchtkwaliteit)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project TT Vasumweg (Gemeenteblad afd. 1, nr. 713)

Constaterende dat:

  • Er geen onderzoek wordt uitgevoerd naar de impact op de luchtkwaliteit die het project gaat veroorzaken, omdat er minder dan 1500 woningen worden gerealiseerd;
  • Nieuwe plannen aan dezelfde ontsluitingsweg volgens de Wet Milieubeheer als één geheel beschouwd dienen te worden om te bepalen of er een toetsing aan de grenswaarden plaats moet vinden.

Overwegende dat:

  • Er meerdere grote bouwprojecten in de omgeving van de NDSM-werf en Klaprozenweg gepland zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Een uitgebreid luchtkwaliteit-onderzoek uit te voeren bij dit project en hierover te rapporteren aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, FvD

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Lees onze andere moties

Amendement inzake het bestemmingsplan De Pijp 2018 (Parkeergarage Willibrordus)

Lees verder

Motie inzake het opnemen van de resultaatafspraken die zijn gemaakt met Artis in de subsidieverlening. (Plan om te stoppen met het houden van bepaalde dieren in Artis die een veel groter territorium nodig hebben)

Lees verder

    Word actief Doneer