Motie inzake het niet meer toestaan van het vooruit decla­reren van facturen door inhuur­krachten


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over hoe de kwartiermaker, als inhuurkracht verantwoordelijk voor het organiseren van 750 jaar Amsterdam, de mogelijkheid had om nog niet gewerkte uren vooruit te declareren.

Constaterende dat:

- De mogelijkheid tot vooruit declareren van facturen van nog niet gewerkte uren het vertrouwen van burgers in de gemeente kan aantasten.

Overwegende dat:

- Het vooruit declareren van materiële kosten in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn, maar dit nooit het geval kan zijn bij in het bijzonder facturen die betrekking hebben op nog te werken uren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Het vooruit declareren van facturen door inhuurkrachten niet meer toe te staan, behoudens facturen betreffende materiële kosten waarvan declaratie vooraf noodzakelijk is voor de voltooiing van de opdracht.

Indiener(s),
M. Taimounti
J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

DSA, NIDA, JA21, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het bericht dat AEB biomassa laat aanvoeren van grotere afstand (onderzoek beschikbaarheid)

Lees verder

Motie inzake de protocollen tijdelijke en definitieve verplaatsing woonboten (inventariseer kansen voor en stuur op nieuwe ligplaatsen)

Lees verder

    Word actief Doneer