Motie inzake het Kennis­nemen van Beheer damherten Amster­damse Water­lei­ding­duinen, rapportage 2017-2018 (stoppen met actief beheer damherten in de AWD)


11 oktober 2018

Motie van het raadslid JFW van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (stoppen met actief beheer damherten in de AWD)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over rapportage 2017-2018 beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen

Constaterende dat:

 • - In de winter van 2016-2017:
 • Er 364 damherten (ge)dood zijn
  • 30 damherten actief geschoten zijn
  • 334 damherten reactief geschoten zijn of overleden
 • De totale populatie in 2016-2017 met 670 damherten is afgenomen.
 • - In de winter van 2017-2018:
 • Er 1.775 damherten (ge)dood zijn.
  • 1440 damherten actief geschoten zijn
  • 50 damherten reactief geschoten zijn of overleden.
 • De totale populatie in 2017-2018 slechts met 104 damherten is afgenomen

Overwegende dat:

 • - De relatie tussen actief afschot en afname aantal damherten niet te onderbouwen is.
 • - Er 13 keer meer gezonde damherten zijn afgeschoten dan dat de populatie is afgenomen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • - Per direct te stoppen met actief afschot van Damherten in de AWD

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1

Tegen

overigepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 – Weghalen hek op natuurbrug bij AWD

Lees verder

Motie inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (inzichtelijk maken hoeveel gezonde damherten actief afgeschoten gaan worden totdat het streefgetal gehaald wordt)

Lees verder

    Word actief Doneer