Motie inzake het Kader Honden­los­loop­ge­bieden (grasaren)


15 september 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het Kader Hondenlosloopgebieden (VN2021-020967)

Overwegende dat grasaren gevaarlijk kunnen zijn voor honden, omdat ze in het lichaam (in de oren, achter de ogen) kunnen kruipen en daar een abces of ontstekingen kunnen veroorzaken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Bij ecologisch beheerde plekken binnen hondenlosloopgebieden een bord te plaatsen waarop wordt gewaarschuwd voor mogelijk aanwezige grasaren.

Indiener

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

Bij1, DENK, FvD, PvdD, PvdO, SP, VVD

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, JA21, CDA, CU