Motie inzake het Kader Honden­los­loop­ge­bieden (ecolo­gische adviezen)


15 september 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het Kader Hondenlosloopgebieden (VN2021-020967)

Overwegende dat transparantie van besluitvorming belangrijk is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders er zorg voor te dragen dat er altijd openbaarheid wordt gegeven van de adviezen van de betrokken stadsecoloog bij het aanwijzen of evalueren van een hondenlosloopgebied.

Indiener

A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

JA21, BIJ1, CDA, CU, D66, DENK, GroenLinks, PvdA, PvdD, PvdO, SP

Tegen

VVD, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het Kader Hondenlosloopgebieden (grasaren)

Lees verder

Motie inzake inkoop van verantwoorde technologie

Lees verder

    Word actief Doneer