Motie inzake het dieren­wel­zijns­beleid in de periode 2019-2022 (uitlaat- en losloop­ge­bieden voor honden)


9 mei 2019

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het dierenwelzijnsbeleid in de periode 2019-2022 (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 439),

Constaterende dat:

  • het aantal uitlaat- en losloopgebieden voor honden in Amsterdam en de kwaliteit daarvan te wensen overlaat;
  • volgens de planning pas in 2020 begonnen wordt met de inventarisatie van de benodigde maatregelen en pas in 2021 met de uitvoering.

Overwegende dat:

  • de stad snel ontwikkelt en er continu ruimtelijke plannen worden gemaakt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Meer vaart te maken met het opknappen van uitlaat- en losloopgebieden voor honden en het aanleggen van nieuwe plekken door:

  • nog voor de aankomende zomer te beginnen met de inventarisatie van nodige verbeteringen en mogelijke nieuwe plekken;
  • nog in 2020 te starten met aanpassingen en het realiseren van nieuwe plekken;
  • in het vervolg bij nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen en/of bij stedenbouwkundige plannen aandacht te besteden aan de wenselijkheid en mogelijkheid om nieuwe uitlaat- en losloopplekken voor honden te realiseren in het desbetreffende gebied.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, Bij1, DENK

Tegen

D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, FvD