Motie inzake de loca­tie­wij­ziging van de sporthal in de Weesper­trek­vaart­buurt (natuur­in­clusief bouwen)


9 mei 2019

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over de locatiewijziging van de sporthal in de Weespertrekvaartbuurt,

Constaterende dat:

  • Er onlangs een alarmerend rapport naar buiten kwam over het enorme verlies aan biodiversiteit door menselijk handelen;
  • Er ook al bomen gekapt worden voor de locatiewijziging van de sporthal;

Overwegende dat:

  • Amsterdam alles in haar macht moet doen om deze massa-extinctie tegen te gaan, te beginnen met het bevorderen van de biodiversiteit in de stad;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


  • De nieuwe sporthal natuurinclusief te bouwen.

Het lid van de gemeenteraad


D.T. Boomsma (CDA)
J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, CDA

Tegen

FvD