Motie inzake het dieren­wel­zijns­beleid in de periode 2019-2022 (geen ganzen lokken)


9 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het dierenwelzijnsbeleid in de periode 2019-2022 (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 439),

Constaterende dat bepaalde gewassen zoals suikerbiet en aardappelen ganzen aantrekken;

Constaterende dat het onderploegen van resten van de oogst minder ganzen aantrekt;

Constaterende dat ganzen een risico vormen voor de vliegveiligheid, doordat ze in de motoren van vliegtuigen terecht kunnen komen;

Constaterende dat er jaarlijks meer dan 10.000 ganzen worden vergast en afgeschoten in een straal van 20 km rondom Schiphol terwijl het aantal aanwezige ganzen niet afneemt[1],

Overwegende dat ganzen blijven komen zolang ze met aantrekkelijke gewassen worden gelokt,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In te zetten op (stads)landbouw zonder aanlokkelijke werking op ganzen en de mogelijkheden hiertoe te verwerken in de (uitwerking van de) Voedsel Strategie.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker

[1]Uit Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol 2018 te vinden via https://www.faunabeheereenheid.nl


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA