Motie inzake het bestem­mingsplan Woontoren Fibonacci (parti­ci­patie opnieuw)


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het bestemmingsplan Woontoren Fibonacci (participatie opnieuw).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Woontoren Fibonacci. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1407),

Constaterende dat omwonenden onvoldoende mogelijkheden hebben gehad om te participeren in de besluitvorming tot het bestemmingsplan Woontoren Fibonacci,

Constaterende dat omwonden de indruk hebben dat in het participatietraject de gemeente geen gesprekspartner is geweest, maar louter de projectontwikkelaar;

Constaterende dat er ingrijpende wijzigingen in de plannen zijn toegepast buiten de inspraak om.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het participatietraject voor de ontwikkeling van de Woontoren Fibonacci opnieuw te doorlopen.

Het lid

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1