Motie inzake de concept nota Duurzaam Landschap (geen kunst­gras­velden en parkeer­plekken in de parken, scheggen en ru


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de concept nota Duurzaam Landschap, de Amsterdamse inzet voor het metropolitane landschap en bouwsteen voor de omgevingsvisie (geen kunstgrasvelden en parkeerplekken in de parken, scheggen en ruigtegebieden)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de concept nota Duurzaam Landschap, de Amsterdamse inzet voor het metropolitane landschap en bouwsteen voor de omgevingsvisie. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1409),

Constaterende dat het college overweegt om in de hoofdgroenstructuur buiten het groentype ‘sportpark’ te gaan kijken naar het realiseren van sportvelden en daarbij behorende faciliteiten (kleedkamers, parkeren), zoals in bestaand stedelijk groen of in de scheggen (zie p.12);

Constaterende dat nu alleen binnen het groentype ‘sportpark’ in de hoofdgroenstructuur het realiseren van sportvelden en daarbij behorende faciliteiten (kleedkamers, parkeren) mogelijk is;

Overwegende dat het stadsgroen bescherming nodig heeft en dat het niet wenselijk is om in de toekomst sportgebouwen, parkeerplekken en kunstgrasvelden te gaan realiseren in de groentypes ‘stadspark’, ‘ruigtegebied/struinnatuur’, ‘stadsrandpolder’, ‘corridor’, ‘volkstuinpark/schoolwerktuin’, ‘begraafplaats’ of ‘curiosa’

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Om de hoofdgroenstructuur te beschermen en niet te gaan kijken naar mogelijkheden om sportvelden en daarbij behorende faciliteiten (kleedkamers, parkeren) te realiseren in de volgende groentypes binnen de hoofdgroenstructuur: ‘stadspark’, ‘ruigtegebied/struinnatuur’, ‘stadsrandpolder’, ‘corridor’, ‘volkstuinpark/schoolwerktuin’, ‘begraafplaats’ of ‘curiosa’.

Het lid

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD