Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (regen­tonnen)


16 juli 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de Voorjaarsnota 2019 (regentonnen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • Amsterdam te maken krijgt met steeds meer heftige regenbuien en kwetsbaar is voor wateroverlast;
  • Tegelijkertijd een gemiddeld Nederlands huishouden 2200 liter drinkwater in de tuin giet;
  • In Betondorp een succesvol initiatief is waarbij huurders een zelf aangeschafte regenton gratis kunnen laten aansluiten, in samenwerking met Rainproof en woningcorporaties.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Het regentonneninitiatief in overleg met woningcorporaties en Rainproof door heel Amsterdam uit te rollen.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, PvdO, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement inzake de Voorjaarsnota 2019 (3 miljoen voor het Namenmonument niet uit budget ‘Groen en Dierenwelzijn’)

Lees verder

Motie inzake het bestemmingsplan Woontoren Fibonacci (participatie opnieuw)

Lees verder

    Word actief Doneer