Motie inzake het advies “Lucht­vaart­beleid: een nieuwe aanvlieg­route” (krimp)


20 juni 2019

Motie van het lid J.F.W. Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (krimp)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (Gemeenteblad afd. 1, nr. 997).

Constaterende dat we in een klimaatcrisis leven en dat de luchtvaart een enorme negatieve impact heeft op het milieu;

Constaterende dat er mogelijk ruimte is voor verdere groei van Schiphol na 2023.

Spreekt uit:

dat Schiphol onvoorwaardelijk zou moeten inzetten om krimp van het aantal vliegbewegingen vanaf 2023.

De leden van de gemeenteraad

J.F.W Van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” (juridische actie)

Lees verder

Motie inzake de klimaatcrisis en ecologische crisis

Lees verder

    Word actief Doneer