Motie inzake het advies “Lucht­vaart­beleid: een nieuwe aanvlieg­route” (juri­dische actie)


20 juni 2019

Motie van het lid J.F.W. Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (juridische actie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (Gemeenteblad afd. 1, nr. 997).

Constaterende dat we in een klimaatcrisis leven en dat de luchtvaart een enorme negatieve impact heeft op het milieu;

Constaterende dat er mogelijk ruimte is voor verdere groei van Schiphol na 2023;

Overwegende dat de gemeente alles in haar macht zou moeten inzetten om verdere groei, geluidsoverlast en milieuvervuiling te voorkomen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

om mogelijke juridische stappen tegen Schiphol wat betreft verdere groei, geluidsoverlast en milieuvervuiling in te zetten.

De leden van de gemeenteraad

J.F.W Van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed (hangende tuinen aan ons vastgoed)

Lees verder

Motie inzake het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” (krimp)

Lees verder

    Word actief Doneer