Motie inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeen­telijk vastgoed (hangende tuinen aan ons vastgoed)


20 juni 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed (hangende tuinen aan ons vastgoed)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed 2019 (Nr. BD2019-004429).

Constaterende dat het gemeentelijk vastgoed wordt geïnventariseerd voor het verduurzamen van daken met zonnepanelen, waterberging en groene daken;

Overwegende dat groene gevels bijdragen aan wateropname en verkoeling en ruimte bieden aan flora en fauna.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
te inventariseren welke gemeentelijk vastgoed objecten geschikt zouden zijn voor de toepassing van groene gevels;
hierbij verschillende gevelsystemen te overwegen, waarbij het gebruik van een eenvoudig, technisch uitvoerbaar, betaalbaar en beheersbaar systeem het uitgangspunt is;
inzicht te bieden in de te maken kosten en mogelijke dekking in de begroting 2020.

De leden van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)
A. Kilic (DENK)
J. Groen (GroenLinks)
D. Boomsma (CDA)
S. Simons (BIJ1)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CU, PvdO, GroenLinks, BIJ1, DENK, CDA, VVD

Tegen

D66, SP, PvdA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed (vastgoed voorleggen aan Amsterdammers)

Lees verder

Motie inzake het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” (juridische actie)

Lees verder

    Word actief Doneer