Motie inzake het Actieplan Schone lucht (elke Amster­dammer heeft recht op schone lucht)


20 juni 2019

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Actieplan Schone lucht (elke Amsterdammer heeft recht op schone lucht)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad, Gehoord de discussie over het Actieplan Schone lucht

Constaterende dat:
- de gemeente gehouden is aan Europese regelgeving en Nederlandse wetgeving
- de overheid op 7 september 2017 is veroordeeld tot het maken van locatiespecifieke plannen om overschrijdingen van stikstofdioxide (NO2) in alle straten op de kortst mogelijke termijn onder de Europese norm te krijgen, zie: ECLI:NL:RBDHA:2017:10171 ondanks de uitspraak in hoger beroep
- dat de gemeente als onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) een medeverantwoordelijkheid heeft voor de luchtkwaliteit in Amsterdam dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en ook de aanvulling op het NSL in 2018, net als het Actieplan Schone Lucht, alleen inzet op generieke maatregelen en niet locatiespecifieke.
- de overschrijdingen van de Europese norm volgens de GGD met name spelen op de Prins Hendrikkade, Foelistraat, Valkenburgerstraat, Mr Visserplein, Johnas Daniel Meijerplein, Weesperstraat, Wibautstraat, de Stadhouderskade en de Nassaukade en Overtoom, alsmede Europaplein, Jan van Galenstraat, de Ruijterkade, Haarlemmerweg, 2e Hugo de Grootstraat, Damrak, Amstelveenseweg en de A10;
- dat de ingrepen in het (doorgaande) verkeer niet meer kunnen uitblijven

Overwegende dat;
- er terechte zorgen zijn dat de luchtvervuiling van verkeer op de drukste (doorgaande) routes niet wordt aangepakt, ook niet na de constatering van overschrijding van de Europese norm en ook niet binnen de termijn van een half jaar;
- er buiten het Actieplan Schone Lucht nu extra maatregelen genomen moeten worden


Van mening dat;
- iedere Amsterdammer nu recht heeft op schone lucht;
- de luchtkwaliteit door maatregelen in alle straten binnen een half jaar onder de Europese norm moet komen van 40 pg/m3 Stikstofdioxide (NO2)
- vanwege de urgentie het college de maatregelen meteen moet uitvoeren en de vrijheid heeft om dat buiten het voorliggende Actieplan Schone Lucht om kan en moet doen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
per direct locatie specifieke maatregelen te nemen om bovenvermelde straten binnen een half jaar onder de Europese norm krijgen en de maatregelen te blijven monitoren en bijstellen op het beoog effect.

Het lid van de gemeenteraad
J.F.W. van Lammeren (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, Bij1

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA