Motie inzake Actieplan Schone Lucht (pilot lJtunnel voor fieters)


20 juni 2019

Motie van het lid Van Lammeren inzake Actieplan Schone Lucht (pilot lJtunnel voor fieters)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Actieplan Schone Lucht. (gemeenteblad afd 1 nr579)

Constaterende dat;
• de lucht in Amsterdam in delen van de stad van onvoldoende kwaliteit is;
• dat gekeken naar de totale ziektelast, vieze lucht na roken en ongezonde voeding, het derde gezondheidsrisico voor Amsterdammers is;
• (niet elektrische) auto's schadelijke stoffen uitstoten.
• de wethouder heeft aangedurfd want haar voorgangers niet deden

Overwegende dat;
• het stimuleren van fietsen door de stad een positief effect heeft op de Amsterdamse luchtkwaliteit en de gezondheid van Amsterdammers.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
• te onderzoeken wat er voor nodig is om een pilot te starten waarbij één buis van de lJtunnel, voor de duur van twee weken, opengesteld wordt voor fietsers (eventueel tijdens vakantieperiodes)
• hierbij de effecten voor de luchtkwaliteit te meten
• de ervaringen van de fietsers door de lJtunnel te onderzoeken en hierover te rapporteren aan de Raad.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1, FvD

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota 2019 (vaarwegen opnemen in gevoelige bestemmingenbeleid)

Lees verder

Motie inzake het Actieplan Schone lucht (elke Amsterdammer heeft recht op schone lucht)

Lees verder

    Word actief Doneer