Motie inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeen­telijk vastgoed (per direct stop nieuwe verkoop)


20 juni 2019

Motie van de leden A.L. Bakker, S. Simons en D. Ceder inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed (per direct stop nieuwe verkoop)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed 2019 (Nr. BD2019-004429).

Constaterende dat:
- de verkoop van gemeentelijk vastgoed geen doelstelling is van het huidige college en dat de gemeente alleen nog vastgoed verkoopt als het nu geen beleidsdoel dient en ook in de toekomst geen beleidsdoel zal kunnen dienen;
- dat het al dan niet (kunnen gaan) dienen van een beleidsdoel louter wordt onderzocht binnen de eigen gemeentelijke organisatie; dat er op dit moment een prachtig Rijksmonument met circa 110 m2 gebruiksoppervlakte in het centrum van de stad te koop staat, waarvan ondergetekenden zich niet kunnen voorstellen dat het geen enkel beleidsdoel zou kunnen dienen;

Overwegende dat:
- Amsterdam te kampen heeft met een schaarste aan ruimte voor allerlei maatschappelijke voorzieningen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- per direct alle te koop staande gemeentelijk vastgoed objecten waar nog geen juridische binding met derden is aangegaan uit de verkoop te halen;
- voor deze objecten nogmaals grondig een maatschappelijke bestemming te vinden en ze eventueel voor te leggen aan Amsterdammers, organisaties en sociaal ondernemers voor het indienen van een (uitvoerbaar) idee.


De leden van de gemeenteraad
A.L. Bakker
S. Simons
D. Ceder


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het Actieplan Schone lucht (elke Amsterdammer heeft recht op schone lucht)

Lees verder

Motie inzake de stand van zaken rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed (vastgoed voorleggen aan Amsterdammers)

Lees verder

    Word actief Doneer