Motie inzake groene autoluwe Stad­hou­derskade


2 juni 2022


Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over een Stadhouderspark voor Amsterdam;

Constaterende dat:

  • er mooie bewonersinitiatieven zijn gepresenteerd met betrekking tot de vergroening en het autoluw maken van de Stadhouderskade;
  • dit past binnen de Amsterdamse ambities om de stad te vergroenen en autoluw te maken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • te starten met een verkenning hoe de Stadhouderskade groen en autoluw gemaakt kan worden
  • door de raad inzicht te geven in of/hoe dit kan worden geïntegreerd met al lopende projecten in de naaste omgeving.

Indieners

A.L. Bakker

J.F. van Pijpen

I. Rooderkerk


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek naar vrijstellingsgrens afvalstoffenheffing verhogen

Lees verder

Motie inzake concrete connectie met groenbeleid in het omgevingsprogramma riolering 2022-2027

Lees verder

    Word actief Doneer